Berg skolekorps


Berg Skolekorps holder til på Berg skole i Helgeroa i Larvik kommune.

Vi feiret 50 års jubileum i 2021.


Berg Skolekorps’ formål: «Berg Skolekorps har som formål å fremme medlemmenes interesse for musikk, samt medvirke til sunne interesser og godt vennskap. Berg Skolekorps skal sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill, videre arbeide for å fremføre god musikk.»


I korpset er det alle slags barn og ungdom. Det er plass til alle. Det er en frisone og et fellesskap uten reservebenk. Her er det mulighet til å bli skikkelig god eller å være helt alminnelig.


Vi arbeider aktivt og inkluderende for å forhindre alt utenforskap. Korpset er en fin arena til å øve seg på å kunne bli kjent med og samarbeide med andre på tvers av alder og kjønn.

Musikk er en opplevelse i seg selv og bringer frem stemninger og følelser hos liten og stor. I tillegg gir den glede og energi, fremmer språklig og motorisk utvikling, skaper sosiale relasjoner og bidrar til mestring – noe som igjen gir et godt selvbilde. Korpset samarbeider også tett med Berg skole.

 

ØVELSER:

Vi øver mandager i Gamlegymmen på Berg skole:

Aspiranter:  15.00 – 16.00

Juniorer: 16.15 – 17.15

Hovedkorps: 17.30 – 19.15


Enkeltinstruksjon, enten på Berg skole eller på Kulturskolen i Larvik. Korpset dekker instruksjon til og med andre året i Hovedkorpset.


OPPSTART     

Aspiranter i korpset starter som regel fra 2.og 3. klasse. Korpset informerer på skolen, spiller konsert, besøker klassene/foreldremøter, samt info på skolens internettsider.

Vi har løpene oppstart, så bare ta kontakt! Se info under.

På slutten av aspirantåret, er musikanten med og spiller med junior- og hovedkorpset, bl.a på 17.mai, - da med tilpassede noter.


JUNIOR     

Etter aspirantåret blir musikanten junior, og notene blir mer utfordrende. Juniorkorpset er med og spiller sammen med Hovedkorpset på konserter o.l.


HOVED   

Etter junioråret står Hovedkorpset klart til å ta i mot musikanten, og vi håper på mange fine korpsår sammen!


HVA KOSTER DET?    

Aspiranter betaler kr 500 pr. år. Kr 1400 pr. år for Juniorer og kr 1900 pr. år når man kommer opp i Hovedkorpset. Søskenmoderasjon er 50 % for barn nr. 2.

Kontingenten dekker instruksjon, lån av instrument, uniform og noter. På turene er det vanligvis en egenandel.


DUGNAD    

For å få inn penger til dirigent, instruktører og instrumenter har korpset 3 – 4 dugnadsøkter pr. år. Dugnad er en fin måte å bli kjent med andre foreldre, og mange voksne knytter også varige vennskap gjennom skolekorpset. Typiske dugnader er baking av 1 kake til en fest, en kveld med salg av nek og juletrær før jul, og salg av lodd i forbindelse med 17.mai på Berg skole.

 

ØNSKER DU Å VITE MER? 

Korpsets to dirigenter er klare til å svare:

Hedvig Krogsbøl – tlf.:90087467 – mail: krogsbol@frisurf.no

Øyvind Henrik Nilssen – tlf: 92037084 – mail: oyvindhn@gmail.com

Eller for Styret: Linda Anvik – tlf: 97704936.

 

 

LES OG HØR GJERNE:

8 GODE GRUNNER TIL Å LA BARNA SPILLE I KORPS (fra ØP)


KJÆRE KORPSBEVEGELSE, JEG TOK FEIL – DERE RULER!

 

LUFTFORSVARETS MUSIKKORPS INFORMERER OM KORPSINSTRUMENTENE


 

 

Postboks 42, 3295 Helgeroa

epost: styret@bergskolekorps.no

Bank: 2510.13.17830

Org.nr: 971 319 607

Bli med i Berg Skolekorps' gruppe på facebook, der legges det løpende ut oppdatert informasjon: