Hjem


Berg Skolekorps holder til ved Berg skole i Brunlanes.

I korpset får du lære å spille et instrument og å spille sammen med andre.

Du får mange nye venner, og får være med på morsomme og hyggelige turer.


Berg Skolekorps´ formål:

"Berg Skolekorps har som formål å fremme medlemmenes interesse for musikk, samt medvirke til sunne interesser og godt vennskap.


Berg Skolekorps skal sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill, videre arbeide for å fremføre god musikk."


Rusfritt

Alle turer / arrangementer som Berg Skolekorps arrangerer / er med på skal være rusfrie. Tilstrekkelig antall voksne (fra styret) deltar på alle turer.


Aldersgruppe

En kan være musikant i korpset fra det året en fyller 8 år og til 31. juli det året en fyller 19 år.


Oppstart

Barna begynner som aspiranter i korpset det første året, deretter er de juniorer i 1-2 år før de går inn i hovedkorpset.


Øvelser

Øvelser / instruksjon er på Meny Søndersrød på tirsdager, både for hovedkorps,  juniorkorps og aspirantkorps.

Enkeltinstruksjon, enten på Berg eller på kulturskolen i Larvik dekkes av korpset til og med første år i hovedkorpset.


Hva koster det

I Berg er kontingenten kr 500,- pr år for aspiranter, kr 1400,- pr år for juniorer, og 1900,- pr år når man kommer opp i hovedkorpset. Søskenmoderasjon er 50% for barn nr 2. Kontingenten dekker instruksjon, instrument og noter. På turene er det vanligvis en egenandel.


Dugnad

For å få inn penger til dirigent, instruktører og instrumenter har korpset 3-4 dugnadsøkter pr år. Dugnad er en fin måte å bli kjent med andre foreldre på, og mange voksne knytter også varige vennskap gjennom skolekorpset. Typiske dugnader er baking av 1 kake til grøtfest, én kveld med salg av nek og kaker før jul, og salg av lodd på tombola 17. mai på Berg skole. Det lages en dugnadsliste for hele året slik at dette blir forutsigbart.


Musikk og skolen

Berg Skolekorps har et godt samarbeid med Berg skole, hvor de fleste musikantene rekrutteres fra.

Vi vet at det å spille et instrument har positiv effekt på læringsprosessen:

•Leseferdigheter øker

•Skriveferdigheter øker

•Større selvstendighet

•Blir flinkere til å stå foran klassen


Flere undersøkelser har blant annet vist at barn som er flinke til å høre forskjell på endringer i toner og rytmer, ofte også er flinkere til å lese og stave.


Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med dirigent Gustav Jørgensen, tlf: 92 84 02 60, eller konstituert styreleder Linda Anvik, tlf 97 70 49 36.

Vår epost er: styret@bergskolekorps.no, og korpset har en egen facebook-side (gruppe): https://www.facebook.com/groups/113191092146943/

Løpende informasjon sendes på mail og legges ut på facebooksiden.Postboks 42, 3295 Helgeroa

epost: styret@bergskolekorps.no

Bank: 2510.13.17830

Org.nr: 971 319 607

Bli med i Berg Skolekorps' gruppe på facebook, der legges det løpende ut oppdatert informasjon: